This The Season to Sparkle Beverage Napkin

This The Season to Sparkle Beverage Napkin

Regular price $6.00 Sale

20 count 3 ply napkins

9 3/4" x 9 3/4"